Home
O nas
Oferta
  • Aparatura
  • Autoryzowany serwis
  • CRM
  • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

O nas

Tusnovics Instruments

Nasza historia rozpoczęła się w 1992 roku. Austriacka firma, Tusnovics Instruments Ges. MBH utworzyła w Krakowie swoje przedstawicielstwo, które następnie, w roku 1997 zostało przekształcone w spółkę Tusnovics Instruments Sp. z o.o.

Zgromadzone doświadczenia, wiedza, znajomość materii i tematyki, w której się poruszamy, rynku producentów i potrzeb klientów są naszym niekwestionowanym kapitałem.

Misja

Od początku istnienia firmy, pracujemy tylko z najlepszymi i najbardziej cenionymi dostawcami. Są to producenci sprzętu laboratoryjnego, mobilnego i on-line oraz certyfikowanych materiałów odniesienia i wzorców. Od kilku lat współpracujemy także z organizatorami badań biegłości. Nieustannie wczuwamy się w potrzeby i oczekiwania klientów. Zawsze szukamy ciekawych i najnowocześniejszych rozwiązań, aby wyprzedzać trendy.

Potrzeby w laboratoriach się zmieniają, wchodzą nowe normy a wymagania audytorów i odbiorców usług stale rosną. Zatem i my staramy się nadążać za tymi zmianami, oferując najlepsze, sprawdzone rozwiązania i nieustające wsparcie techniczne. Misją naszej firmy jest oferowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w celu udostępnienia i umożliwienia polskim laboratoriom zakupu aparatury automatycznej, najwyższej klasy i jakości, niezawodnej, poprawiającej komfort pracy, wydajność i bezpieczeństwo pracy. Wraz z dostawami gwarantujemy stałe wsparcie merytoryczne, serwis, szkolenia i instalacje urządzeń. Od lat poszerzamy i rozwijamy ofertę certyfikowanych materiałów odniesienia, wzorców i badań biegłości z myślą o stale rosnących potrzebach w procesach akredytacji i zapewnienia jakości.

Rozwój firmy

Początkowo działalność firmy ograniczała się do sektora naftowego i paliwowego, poprzez wprowadzenie na polski rynek pierwszych w pełni zautomatyzowanych urządzeń do kontroli jakości w laboratoriach przeróbki ropy i badania przetworów naftowych.

Z czasem rozszerzyliśmy naszą ofertę o urządzenia dla ochrony środowiska oraz innych zastosowań specjalnych, jak monitorowanie rynku narkotyków, dopalaczy, substancji toksycznych i niebezpiecznych oraz dla recyklingu rozpuszczalników, tworzyw sztucznych, metali i ogólnie gospodarki odpadami. Jesteśmy liderem w dostawach najbardziej cenionych i niezawodnych analizatorów biogazu, mobilnych i stacjonarnych, zarówno w celach monitoringu składowisk odpadów, jak i produkcji biogazu.

Od 1997 roku rozwijamy dział wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia dla wszystkich laboratoriów chemicznych. Mamy w ofercie materiały z zakresu przeróbki ropy oraz kontroli jakości paliw płynnych, różnych działów przemysłu chemicznego i przeróbki surowców mineralnych, metalurgii, ochrony środowiska, toksykologii, kryminalistyki i farmacji. Poszerzamy naszą ofertę zgodnie z nowościami naszych stałych dostawców, jak też poszukujemy nowych dostawców. Na zasadach bardzo ścisłej współpracy, komunikujemy producentom potrzeby rynku. Dla rynku farmaceutycznego mamy unikalną ofertę zanieczyszczeń dla kontroli jakości i R&D. W dziedzinie ochrony środowiska oferujemy badania biegłości wg standardowych rund oraz możliwość uczestniczenia w szybkich badaniach „quik response”. Prowadzimy seminaria i warsztaty w celu propagowania nowych metod, technologii, trendów i wymagań normatywnych.

Osiągnięcia

Firma Tusnovics Instruments Sp. z o.o. znalazła się wśród laureatów prestiżowego grona „Diamentów Forbsa 2020”. Ranking „Diamenty Forbesa 2020” jest opracowywany na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy. Kluczowe kryteria to: wyniki finansowe za lata 2014-2018, wartość majątku, historia płatnicza oraz brak negatywnych wydarzeń prawnych. Tytuł „Diament Forbesa 2020” jest potwierdzeniem znalezienia się w gronie najlepszych firm w Polsce.

Zrównoważony rozwój

Firma Tusnovics Instruments Sp. z o.o. jest i będzie aktywnym uczestnikiem inicjatyw, które przynoszą efekty ekonomiczne w harmonii z otaczającym nas społeczeństwem i środowiskiem naturalnym.

Wprowadziliśmy Kodeks Etyki w celu określenia i zdefiniowania naszych etycznych praktyk i postaw biznesowych, zgodności z wymogami uczciwej konkurencji i etyki zawodowej. Kodeks ma za zadanie wyeliminowanie jakiejkolwiek dyskryminacji w stosunkach międzyludzkich, promowanie postaw przyjaznych, wyrażających szacunek dla każdego człowieka i całego społeczeństwa oraz nieustanną pracę nad wzmacnianiem i doskonaleniem wizerunku firmy.

Jedną z przyczyn naszego sukcesu i rozwoju od 1992 roku jest konsekwencja, odpowiedzialność i rzetelność we wdrażaniu innowacyjnych technologii w laboratoriach kontroli jakości, a także i szczególnie, ochrony środowiska. Zabiegamy o dostawców produktów unikalnych i najwyższej klasy. Poszukujemy nowoczesnych rozwiązań w celu automatyzacji pracy w laboratoriach, ochrony zdrowia i poprawy bezpieczeństwa pracy. Od 2008 roku nieustająco doskonalimy nasz wewnętrzny system jakości. Oferujemy pełne wsparcie techniczne i merytoryczne naszym klientom.

Wspieramy liczne programy charytatywne, jak współfinansowanie wydarzeń o charakterze kulturalno-rozrywkowym dla małych pacjentów Szpitala Dziecięcego im Św. Ludwika w Krakowie. W sposób ciągły wspomagamy rodziny dzieci niepełnosprawnych objęte pomocą Fundacji Koniczynka i UNICEF a także działalność fundacji Centaurus, Pegasus i Viva, które pracują na rzecz ochrony praw zwierząt i ratowania ich życia. Wspomagamy regularnie Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Jesteśmy dumni z tego, że szereg urządzeń wprowadzanych przez naszą firmę na rynek ma charakter wspomagający inicjatywy rządowe, jak monitoring jakości paliw płynnych na rynku czy szybkie monitorowanie rynku narkotyków i dopalaczy a także wykrywanie substancji toksycznych i wybuchowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Intensywnie działamy w kierunku ograniczenia odpadów. Ograniczamy wprowadzanie do obiegu plastiku. W miarę możliwości walczymy z marnotrawstwem papieru i opakowań. Promujemy postawy świadomego obywatela świata i mieszkańca planety.

zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą