Home
O nas
Oferta
 • Aparatura
 • Autoryzowany serwis
 • CRM
 • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Lepkościomierze

Produkty w kategorii Lepkościomierze

 • Szklane wiskozymetry kapilarne

  Firma CANNON oferuje szeroką gamę szklanych wiskozymetrów, odpowiednich do wielu różnych produktów i aplikacji. Producent posiada certyfikat jakości ISO 9001 oraz akredytowane przez A2LA laboratorium spełniające wymagania ISO/IEC 17025 dotyczące kalibracji wiskozymetrów szklanych. Wszystkie oferowane kapilary mają odniesienie do NIST. Dostępne są następujące rodzaje wiskozymetrów: do cieczy przezroczystych, poziomu zawieszenia z zachowaniem stałej w całym zakresie temperatur, do rozcieńczania roztworów polimerów w celu oszacowania wielkości i kształtu cząstek, odwróconego przepływu dla cieczy przezroczystych i nieprzezroczystych oraz do cieczy o wysokiej lepkości z wykorzystaniem próżni.

 • miniAV® - lepkościomierz automatyczny

  Jednostanowiskowy, automatyczny lepkościomierz laboratoryjny. Aparat mierzy lepkość kinematyczną cieczy przezroczystych i nieprzezroczystych z jednakową, doskonałą dokładnością. Pojedyncza, dobrana wg potrzeb klienta kapilara typu Ubbelohde, zapewnia pomiar lepkości w zakresie 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego, np. 1 - 100 cSt, 6 - 600 cSt czy 10 - 1000 cSt. Zakres pomiarowy aparatu od 0,5 mm²/s (cSt) do 10,000 mm²/s (cSt) od 15°C to 100°C. Mycie i suszenie kapilary po pomiarze odbywa się automatycznie dwoma rozpuszczalnikami. Idealny dla testowania lekkich i ciężkich paliw płynnych, paliw żeglugowych, wosków, parafin, ropy naftowej, olejów bazowych, smarowych, hydraulicznych, dodatków oraz glikoli.
  Normy: ASTM D446/445, ISO 3104/3105 oraz IP 71.

 • miniAV®- HT - wysokotemperaturowy lepkościomierz automatyczny

  Jednostanowiskowy lepkościomierz wysokotemperaturowy miniAV®-HT jest w pełni automatycznym lepkościomierzem do oznaczania lepkości kinematycznej asfaltów w temperaturach 60°C i 135°C. Kapilary typu Ubbelohde, zapewniają pomiar lepkości w zakresie 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego np. 10 - 1000 cSt. Zakres pomiarowy aparatu od 0,5 mm²/s (cSt) do 10,000 mm²/s (cSt). Aparat ma zastosowanie do oznaczania lepkości kinematycznej asfaltów, lepiszczy asfaltowych, asfaltów cementowych i fluksowanych.
  Normy: AASHTO T201, ASTM D2170, ASTM D445/D446, ISO 3104/3105 oraz IP 71.

 • miniAV®- LT - automatyczny lepkościomierz do pomiarów w ujemnych temperaturach

  Laboratoryjny, jednostanowiskowy automatyczny lepkościomierz do oznaczania lepkości kinematycznej w ujemnych temperaturach. Pojedyncza, dobrana wg potrzeb klienta kapilara typu Ubbelohde, zapewnia pomiar lepkości w zakresie 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego. Zakres pomiarowy aparatu od 1 mm²/s (cSt) do 20,000 mm²/s (cSt) w temperaturach od ‒20°C do +30°C. Jest to idealne urządzenie do pomiaru lepkości kinematycznej paliw lotniczych, olejów turbinowych i transformatorowych oraz płynów hydraulicznych.
  Normy: ASTM D445/D446, IP 71 oraz ISO 3104/3105.

 • miniPV® - automatyczny lepkościomierz dedykowany do roztworów polimerów

  Jednostanowiskowy lepkościomierz automatyczny do oznaczania lepkości kinematycznej roztworów polimerów w rozpuszczalnikach organicznych oraz ich roztworów wodnych. Szeroko zakresowa kapilara Ubbelohde pozwala na pracę w zakresie 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego, w zakresie od 0,3 cSt - 5,000 cSt w zakresie temperatur 20°C - 100°C. Zastosowanie: elastomery, plastiki, elastomery termoplastyczne, ko-polimery, biopolimery, gumy, kauczuki, oligomery oraz modyfikatory lepkości.
  Normy: ASTM D445 oraz ISO 3105.

 • miniPV®- H - automatyczny lepkościomierz dedykowany do roztworów polimerów w agresywnych rozpuszczalnikach

  Jednostanowiskowy lepkościomierz automatyczny do oznaczania lepkości kinematycznej roztworów polimerów w rozpuszczalnikach agresywnych oraz silnie korozyjnych kwasach. Szeroko zakresowa kapilara Ubbelohde pozwala na pracę w zakresie 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego, w zakresie od 0,3 cSt - 5,000 cSt w zakresie temperatur 20°C - 100°C. Zastosowanie: poliamidy, biopolimery oraz tworzywa termoutwardzalne.
  Normy: ASTM D445 oraz ISO 3105.

 • miniPV®- HX - automatyczny lepkościomierz dedykowany do roztworów polimerów w agresywnych rozpuszczalnikach z podajnikiem próbek

  Automatyczny, laboratoryjny lepkościomierz do oznaczania lepkości kinematycznej roztworów polimerów w rozpuszczalnikach agresywnych oraz silnie korozyjnych kwasach wyposażony w 10-cio pozycyjny podajnik próbek. Kapilara typu Ubbelohde pokrywa zakres lepkości od 0,02 mm²/s (cSt) do 700 mm²/s (cSt) w temperaturach 15°C do 100°C. Dostępne kapilary porywają zakres od 0,3 mm²/s (cSt) do 1200 mm²/s (cSt).
  Normy: ASTM D445 oraz ISO 3105.

 • miniPV®- X - automatyczny lepkościomierz do roztworów polimerów z podajnikiem próbek

  Laboratoryjny lepkościomierz automatyczny do oznaczania lepkości kinematycznej roztworów polimerów w rozpuszczalnikach organicznych oraz ich roztworów wodnych wyposażony w 10-cio pozycyjny podajnik próbek. Szeroko zakresowa kapilara Ubbelohde pozwala na pracę w zakresie 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego, w zakresie od 0,3 cSt - 5,000 cSt w zakresie temperatur 20°C - 100°C. Zastosowanie: elastomery, plastiki, elastomery termoplastyczne, ko-polimery, biopolimery, gumy, kauczuki, oligomery oraz modyfikatory lepkości.
  Normy: ASTM D445 oraz ISO 3105.

 • miniQV®- X - automatyczny lepkościomierz do olejów w eksploatacji z podajnikiem próbek

  Automatyczny lepkościomierz dla szybkich rutynowych oznaczeń lepkości kinematycznej olejów w eksploatacji. Aparat wyposażony jest w 25-cio pozycyjny podajnik próbek. W aparacie zastosowano kapilary typu “fast-run", które pokrywają zakres 10 - krotności dolnego poziomu. Zakres pomiarowy od 5 mm²/s (cSt) do 800 mm²/s (cSt) dla temperatur od 40 °C do 100 °C. Aparat jest dedykowany do szybkich badań olejów przepracowanych i w eksploatacji.
  Normy: ASTM D446 oraz ISO 3105.

 • PolyVISC® - wysokotemperaturowy lepkościomierz automatyczny do pomiaru lepkości roztworów polimerów

  Automatyczny lepkościomierz wysokotemperaturowy do pomiaru lepkości kinematycznej roztworów polimerów. Aparat przeznaczony do pomiarów do 135°C z rozpuszczalnikami organicznymi. Posiada 11 pozycyjny podajnik próbek, zabudowany w komorze pomiarowej o stabilnej temperaturze powietrza do 135°C. Przeznaczony do oznaczania lepkości elastomerów, elastomerów termoutwardzalnych, kopolimerów oraz gum.
  Normy: ASTM D1601, ASTM D2857, ASTM D4020, ISO 1628-1 oraz ISO 1628-3.

 • SimpleVIS® - przenośny lepkościomierz do pomiarów lepkości kinematycznej

  Przenośny lepkościomierz do pomiarów lepkości kinematycznej cieczy przezroczystych i nieprzezroczystych z precyzją bliską normie ASTM D445. Aparat pokazuje wynik w czasie 3-5 minut. Dostępne kapilary pokrywają zakres pomiarowy od 2 mm²/s (cSt) do 700 mm²/s (cSt) dla dwóch wybranych temperatur z przedziału 40°C - 100°C.
  Norma: ASTM D7279.

 • SimpleVIS® II - przenośny lepkościomierz z wbudowanym chłodzeniem

  Przenośny lepkościomierz umożliwia pomiary w temperaturach poniżej otoczenia - posiada wbudowany element chłodzący pozwalający na testy w 15°C. Dostępne kapilary pokrywają zakres lepkości od 2 mm²/s (cSt) do 700 mm²/s (cSt) w dwóch wybranych temperaturach z przedziału 15°C i 30°C. Taka konfiguracja czyni aparat SimpleVIS II wyjątkowo przydatnym aparatem w badaniach żywności.
  Norma: ASTM D7279.

 • SimpleVIS®+ - przenośny lepkościomierz z szybkim chłodzeniem

  Przenośny aparat pozwala na szybkie pomiary lepkości kinematycznej cieczy przezroczystych i nieprzezroczystych. Dzięki opcji Active Cooling możliwe jest szybkie osiągnięcie żądanej temperatury pomiaru z zakresu 40 - 100°C. Aparat pokazuje wynik w czasie 3-5 minut. Dostępne kapilary pokrywają zakres pomiarowy od 2 mm²/s (cSt) do 700 mm²/s (cSt) dla dwóch wybranych temperatur z przedziału pomiędzy 40°C i 100°C. Aktywne chłodzenie zapewnia obniżenie temperatury pomiaru od 100°C do 40°C w czasie 30 minut.
  Norma: ASTM D7279.

 • CAV® 4.2 - automatyczny lepkościomierz z dwiema łaźniami i podajnikiem próbek

  Laboratoryjny lepkościomierz automatyczny z dwiema łaźniami do pomiaru lepkości cieczy przezroczystych i nieprzezroczystych z dokładnością przekraczającą wymagania norm. Każda łaźnia aparatu posiada 14-to pozycyjny podajnik próbek, co pozwala na samodzielną pracę bez ingerencji operatora. Próbki w podajniku można zmieniać i dokładać bez przerywania pracy urządzenia. Każda z dwóch kapilar typu Ubbelohde (po jednej na każdą łaźnię) pokrywa zakres 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego, w przedziale od 0,5 mm²/s (cSt) do 10,000 mm²/s (cSt) w zakresie od 15°C do 150°C. Zastosowanie: oleje smarowe, sformułowane, oleje hydrauliczne, dodatki, paliwa żeglugowe, surowce petrochemiczne, woski, parafiny, ropa naftowa i glikole.
  Normy: ASTM D445/D446, ISO 3104/3105 oraz IP 71.

 • CAV® 4.1- automatyczny lepkościomierz jednołaźniowy z podajnikiem próbek

  Laboratoryjny lepkościomierz automatyczny z dwoma kapilarami w jednej łaźni do pomiaru lepkości cieczy przezroczystych i nieprzezroczystych z dokładnością przekraczającą wymagania norm. Aparat posiada 14-to pozycyjny podajnik próbek, co pozwala na samodzielną pracę bez ingerencji operatora. Próbki w podajniku można zmieniać i dokładać bez przerywania pracy urządzenia. Każda z dwóch kapilar typu Ubbelohde pokrywa zakres 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego, w przedziale od 0,5 mm²/s (cSt) do 10,000 mm²/s (cSt) w zakresie od 15°C do 150°C. Zastosowanie: oleje smarowe, sformułowane, oleje hydrauliczne, dodatki, paliwa żeglugowe, surowce petrochemiczne, woski, parafiny, ropa naftowa i glikole.
  Normy: ASTM D445/D446, ISO 3104/3105 oraz IP 71.

 • CCS-2100 - symulator zimnego rozruchu w przedziale temperatur od –35°C do –5°C

  Automatyczny symulator zimnego rozruchu do oznaczania lepkości pozornej olejów silnikowych w przedziale temperatur od – 35°C do – 5°C. Podajnik próbek pozwala na wykonanie badań dla 30 próbek, bez ingerencji i nadzoru laboranta. Mycie bez stosowania rozpuszczalników. Zastosowanie dla olejów silnikowych, smarowych i bazowych.
  Normy: ASTM D5293 oraz SAE J300.

 • CCS-2100LT - symulator zimnego rozruchu w przedziale temperatur od –40°C do –5°C

  Automatyczny symulator zimnego rozruchu do oznaczania lepkości pozornej olejów silnikowych w przedziale temperatur od – 40°C do – 5°C. Podajnik próbek pozwala na wykonanie badań dla 30 próbek, bez ingerencji i nadzoru laboranta. Mycie bez stosowania rozpuszczalników. Zastosowanie dla olejów silnikowych, smarowych i bazowych.
  Normy: ASTM D5293 oraz SAE J300.

 • CMRV-4500 - półautomatyczny lepkościomierz rotacyjny

  Mini-Rotary Viscometer do oznaczania dolnej granicy pompowalności olejów silnikowych z opcjonalnym zestawem napędu wirnika. Zapewnia pomiary w temperaturach od –5°C do -40°C. Posiada 9 celek pomiarowych, jest chłodzony termoelektrycznie z wymiennikiem ciepła powietrze/woda. Zastosowanie do olejów silnikowych, z eksploatacji oraz przepracowanych.
  Normy: ASTM D4684, ASTM D3829, ASTM D6821, ASTM D6896 oraz SAE J300.

 • CMRV-5000 -półautomatyczny lepkościomierz rotacyjny

  Mini-Rotary Viscometer to kompaktowy, półautomatyczny lepkościomierz rotacyjny mini do oznaczania dolnej granicy pompowalności olejów silnikowych z opcjonalnym napędem wirnika. Zintegrowane chłodzenie termoelektryczne powietrzem. Zastosowanie do świeżych olejów silnikowych, olejów z eksploatacji i olejów przepracowanych. Posiada 5 stanowisk pomiarowych. Celki pomiarowe są wyjmowane, co ułatwia czyszczenie.
  Normy: ASTM D4684, ASTM D3829, ASTM D6821, ASTM D6896 oraz SAE J300.

 • HTHS Serii II - wysokotemperaturowy lepkościomierz do pomiaru odporności na ścinanie

  Wysokotemperaturowy lepkościomierz do pomiaru odporności na ścinanie olejów silnikowych. Pozwala na testowanie lepkości olejów silnikowych w wysokich temperaturach i przy wysokich prędkościach ścinania. Zastosowanie do testów silnikowych olejów smarowych, przepracowanych i w eksploatacji. Umożliwia prace badawcze w dziedzinie ścinania przy wysokich temperaturach i obrotach.
  Normy: ASTM D5481 oraz SAE J300.

 • RAVENFIELD® BS/C+ - aparat do oznaczania lepkości dynamicznej HTHS

  Lepkościomierz Ravenfield® by CANNON® HTHS BS/C+ jest kompaktowym, precyzyjnym lepkościomierzem stożkowym, do pomiarów w wysokich temperaturach, przy wysokich prędkościach ścinania. Aparat pracuje w korelacji do ASTM D4683 bez różnic w wynikach. Oferuje możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur i prędkości ścinania. Wbudowany kalkulator mierzy krzywą przepływu i wylicza wyniki automatycznie. Silnik o regulowanej prędkości ułatwia zmianę prędkości ścinania. Możliwość ustawienia różnych temperatur i prędkości ścinania (od 100 000/s do 2 000 000/s). Dostępny jest Model DR z podajnikiem dla 22 próbek.
  Normy: ASTM D4741, CEC L-36-A-90 oraz IP 370. Bezpośrednia korelacja do ASTM D4683.

 • <strong>BVS5000</strong> - system do oznaczania lepkości metodą Brookfielda

  BVS5000 - system do oznaczania lepkości metodą Brookfielda

  Łaźnia cieczowa do oznaczania lepkości w niskich temperaturach olejów przekładniowych, olejów do automatycznych skrzyni biegów, olejów hydraulicznych oraz innych cieczy smarowych za pomocą wiskozymetru rotacyjnego. Przez cały proces pomiaru próbka znajduje się wewnątrz łaźni, co eliminuje wahania temperatury. Aparat posiada okienko frontowe, pokazujące pozbawiony zniekształceń obraz badanych próbek.
  Normy: ASTM D2983, IP 267, ISO 9262 oraz CEC-L-18A-30.

 • <strong>LKV5000</strong> - łaźnia do oznaczania lepkości kinematycznej z chłodzeniem i optycznym systemem detekcji przepływu

  LKV5000 - łaźnia do oznaczania lepkości kinematycznej z chłodzeniem i optycznym systemem detekcji przepływu

  Łaźnia może pomieścić 4 szklane kapilary. Zakresy temperaturowe
  od 15°C do -30°C lub do -70°C. Optyczny system detekcji dokładnie mierzy przepływ badanej próbki i automatycznie oblicza lepkość kinematyczną.
  Normy: ASTM D445, ASTM D2170 oraz ISO 3104.

 • <strong>LKV4000</strong> - łaźnia do oznaczania lepkości kinematycznej z chłodzeniem

  LKV4000 - łaźnia do oznaczania lepkości kinematycznej z chłodzeniem

  Łaźnia może pomieścić 4 szklane kapilary. Zakresy temperaturowe
  od 15°C do -30°C lub do -70°C.
  Normy: ASTM D445, ASTM D2170 oraz ISO 3104.

 • KV-2 - łaźnia do oznaczania lepkości kinematycznej w niskich temperaturach

  Dwumiejscowa łaźnia do ręcznego oznaczania lepkości kinematycznej. Zakres temperatur od - 40°C do + 20°C. Cyfrowy wyświetlacz temperatury z rozdzielczością 0,01°C. Łaźnia nie wymaga zewnętrznego chłodzenia. Podgrzewanie górnej pokrywy oraz okna zapobiega kondensacji pary wodnej. Wysokiej jakości wyświetlacz oraz oświetlenie LED zapewniają wygodną pracę w każdych warunkach.
  Normy: ASTM D445, ASTM D446, ISO 3105 oraz ISO 3104.

 • KV-6 - łaźnia do oznaczania lepkości kinematycznej

  Sześciomiejscowa łaźnia do ręcznego oznaczania lepkości kinematycznej. Zakres: od temperatury otoczenia do + 150°C. Cyfrowy wyświetlacz temperatury z rozdzielczością 0,01°C. Łaźnia jest wyposażona w przednią szybę z hartowanego szkła oraz łatwo dostępny zawór spustowy. Wbudowane tylne oświetlenie.
  Normy: ASTM D445, ASTM D446, ISO 3105 oraz ISO 3104.

Wyszukaj