Home
O nas
Oferta
 • Aparatura
 • Autoryzowany serwis
 • CRM
 • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Liczniki cząstek

Produkty w kategorii Liczniki cząstek

 • PAMAS SBSS - automatyczny licznik cząstek

  Aparat automatyczny, umożliwia standardowo kontrolę klasy czystości i pomiar zanieczyszczeń cząstkami do ciśnienia 8 bar dla olejów hydraulicznych, izolacyjnych i turbinowych, olejów przekładniowych i silnikowych, cieczy hydraulicznych na bazie wody, organicznych rozpuszczalników oraz cieczy o wysokiej prężności par. Licznik cząstek do pomiaru klasy czystości PAMAS SBSS jest zgodny z normami PN-81/C-04177 oraz ISO 11500. Kalibracja wg ISO 4402 oraz ISO 11171 inne kalibracje na życzenie. Klasyfikacja (ocena klasy czystości) możliwa wg dowolnych standardów i norm międzynarodowych i przedmiotowych.
  Wydruk wyników wg ISO 4406, ISO 4406: 1999(c), SAE AS 4059, NAS 1638, GOST 17216. Czułość 1 µm wg wymagań normy ISO 4402, 1,5 µm wg ISO 11171 oraz 0,5 µm wg wymagań normy ISO 21501.

 • PAMAS SVSS - automatyczny licznik cząstek

  Licznik cząstek idealny do pomiaru klasy czystości czystych płynów, roztworów infuzyjnych, zawiesin oraz wody i roztworów wodnych. Aparat jest w pełni automatyczny. Pomiary na podstawie kalibracji latex wg ISO 21501. Gwarantuje pomiary cząstek w płynach infuzyjnych wg wymagań: USP, EP, BP, JP, KP. Możliwość ustawienia do 16 kanałów pomiarowych lub 32 na życzenie. Wymienne strzykawki pozwalają pracować na różnych objętościach od 100 µl do 1 litra.

 • PAMAS S40 - przenośny licznik cząstek

  Automatyczny licznik cząstek w olejach.
  Dynamiczny zakres pomiarowy dla ISO 11171: 4 do 70 µm, dla ISO 4402: 1 do 100 µm. Wbudowany system sterowania przepływem i objętością. Wbudowana drukarka. Możliwość przeprowadzania pomiarów bezpośrednio z systemu hydraulicznego (tryb on-line) lub pomiary już pobranych próbek (tryb laboratoryjny). Wbudowane baterie (przystosowany do pomiarów w terenie). Oprogramowanie komputerowe do dalszej analizy. Wewnętrzna pamięć aparatu na 4000 kompletnych pomiarów.
  Wydruk wyników wg ISO 4406, ISO 4406: 1999(c), SAE AS 4059 E, NAS-1638, GOST 17216, GJB 420A.

 • PAMAS S40 GO - przenośny licznik cząstek

  Automatyczny licznik cząstek dedykowany do olejów zabudowany w solidnej odpornej na transport walizce. Dynamiczny zakres pomiarowy dla ISO 11171: 4 do 70 µm, dla ISO 4402: 1 do 100 µm. Wbudowany system sterowania przepływem i objętością. Wbudowana drukarka. Możliwość przeprowadzania pomiarów bezpośrednio z systemu hydraulicznego (tryb on-line) lub pomiary już pobranych próbek (tryb laboratoryjny). Wbudowane baterie (przystosowany do pomiarów w terenie). Oprogramowanie komputerowe do dalszej analizy. Wewnętrzna pamięć aparatu na 4000 kompletnych pomiarów.
  Wydruk wyników wg ISO 4406, ISO 4406: 1999(c), SAE AS 4059 E, NAS-1638, GOST 17216, GJB 420A.

 • PAMAS 4132 - licznik cząstek do kontroli filtrów

  System do testowania filtrów. Konfiguracja z dwoma licznikami cząstek umożliwia jednoczesne pomiary przed i za filtrem. Obudowa IP 64. Równoległa analiza 2 x 32 kanały. Czujnik odporny na wysokie ciśnienia.

 • PAMAS S40 AVTUR - licznik cząstek w paliwach lotniczych

  W pełni automatyczny licznik cząstek w paliwach lotniczych pracuje w oparciu o kalibrację wg ISO 11171. Zdefiniowane 8 kanałów pomiarowych, pełna zgodność z normą IP 577 wymienioną w DEF STAN 91-91. Wbudowany system sterowania przepływem i objętością oraz drukarka. Możliwość pomiarów bezpośrednio w trybie on-line lub wcześniej pobranych próbek w laboratorium. Wbudowane baterie (przystosowany do pomiarów w terenie).
  Wydruk wyników zgodnych z IP 577, DEF STAN 91-91, ISO 4406, NAS 1638, SAE AS 4059, GJB 420, GOST 17216, NAVAIR 01-1A-17.

 • PAMAS S40 GO AVTUR - licznik cząstek w paliwach lotniczych

  Przenośny, w pełni automatyczny licznik cząstek w paliwach lotniczych, zabudowany w solidnej odpornej na transport walizce. Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach terenowych. Pracuje w oparciu o kalibrację wg ISO 11171. Zdefiniowane 8 kanałów pomiarowych, pełna zgodność z normą IP 577 wymienioną w DEF STAN 91-91. Wbudowany system sterowania przepływem i objętością oraz drukarka.
  Wydruk wyników zgodnych z IP 577, DEF STAN 91-91, ISO 4406, NAS 1638, SAE AS 4059, GJB 420, GOST 17216, NAVAIR 01-1A-17.

 • PAMAS SBSS WG - licznik cząstek do układów woda-glikol

  Laboratoryjny licznik cząstek przeznaczony do badania zanieczyszczeń cieczy hydraulicznych typu woda - glikol stosowanych w przemyśle wiertniczym. Aparat jest kompatybilny m.in z: MacDermid Oceanic HW540, 443, 443R, Castrol Transaqua, Pelagic 100, Aqualink 325-F Houghton, Aqualink HT804F czy Aqualink 300-F. Aparat wykonuje wstępne wypełnianie objętości martwej, odgazowanie próbki pod próżnią, sprężanie dla kilku cykli pomiarowych i odprężanie na koniec pomiaru. Gwarantuje doskonałą dokładność i powtarzalność. Sprawne przedmuchiwanie i przepłukiwanie systemu jest kluczowym czynnikiem wysokiej dokładności pomiarów.
  Wydruk wyników wg ISO 4406, ISO 4406: 1999(c), SAE AS 4059, NAS 1638, GOST 17216. Czułość 1 µm wg wymagań normy ISO 4402, 1,5 µm wg ISO 11171 oraz 0,5 µm wg wymagań normy ISO 21501.

 • PAMAS WaterViewer - licznik do pomiaru cząstek on - line w wodach.

  Układ automatycznie analizuje ilość i rozmiar cząstek w funkcji czasu. Pobiera i zapisuje zarówno sygnał analogowy oraz cyfrowy. Możliwość ustawienia 8 rozmiarów cząstek. Zintegrowana pompa dozująca oraz system przepłukiwania czujnika. Zastosowania: woda pitna, ścieki, woda przemysłowa, woda basenowa, kontrola filtrów.

 • CS-APC-2 - automatyczny licznik cząstek

  System spełnia wymagania normy ASTM D7647-10, w której próbki oleju przed pomiarem są rozcieńczane w celu wyeliminowania zakłóceń od tzw. „miękkich” cząstek, takich jak woda czy varnish. System jest w pełni automatyczny - próbki są umieszczane na 104-pozycyjnej tacy. System rozcieńczania - objętość próbki w każdym pojemniku jest automatycznie mierzona przez system z dokładnością ± 2%. Następnie wszystkie próbki są rozcieńczane do końcowej objętości 30 ml. Możliwy pomiar próbek o szerokim zakresie lepkości (np. rozcieńczenie 1:4 jest wystarczające do pomiaru próbki oleju o lepkości 1000 cSt @ 40 °C). Automatyczna weryfikacja rozpuszczalnika. Możliwości: pomiar próbek nieprzezroczystych, bardzo zanieczyszczonych i zawierających więcej, niż 10 % wody oraz pomiar próbek na bazie estrów fosforanowych.
  Norma: ASTM D7647.

Wyszukaj