Paliwo lotnicze

Produkty w kategorii Paliwo lotnicze

 • DR10 - automatyczny aparat do oceny nalotu na rurkach po badaniu JFTOT®

  Aparat DR10, służy do ilościowego pomiaru powstałego depozytu po teście oznaczania termicznej stabilności oksydacyjnej paliwa lotniczego (JFTOT®). Obiektywna analiza zastępuje dotychczasowe subiektywne oceny oraz istotnie zmienia jakość testu.
  Normy: ASTM D3241, IP 323, ISO 6249, ASTM D1655 oraz DEF STAN 91-91
  Metoda interferometryczna pomiaru grubości nalotu na rurkach testowych została oficjalnie wpisana do normy ASTM D3241 oraz ASTM D1655 jako metoda odniesienia.

 • SP20 - automatyczny aparat do oznaczania wysokości niekopcącego płomienia

  Aparat SP20 rewolucjonizuje test. Posiada system automatycznego ustawienia wielkości płomienia z wykorzystaniem kamery video do jego obserwacji. Kiedy płomień osiąga kształt opisany w metodzie, aparat SP20 automatycznie odczytuje i zapamiętuje jego wysokość. Każdy test jest zapamiętywany i w pełni odtwarzalny, co jest bardzo istotne w procedurach przemysłu lotniczego. SP20 jest urządzeniem automatycznym i ściśle spełnia wymagania metody ręcznej ze znacznie lepszą precyzją. Eliminuje subiektywność oznaczenia testu ręcznego. Dzięki technologii cyfrowego przetwarzania obrazu w aparacie SP20 kształt oraz wysokość płomienia opisane normą są automatycznie i powtarzalnie określone. Ponadto aparat eliminuje ryzyko wykonania tego badania, gdy otwarty płomień jest obserwowany wizualnie.
  Normy: ASTM D1322, ASTM D1655, IP 57 oraz DEF STAN 91-91
  Metoda automatycznego pomiaru wysokości niekopcącego płomienia została oficjalnie wpisana do normy ASTM D1322 oraz D1655 jako metoda odniesienia.

 • TO10 - aparat do oznaczania odporności na utlenianie paliwa do turbinowych silników lotniczych

  Aparat TO10 gwarantuje perfekcyjne przygotowanie paliwa do badania, absolutnie stały bez fluktuacji jego przepływ, najbardziej precyzyjny i stabilny profil grzania rurki testowej, jak też odczyt wyników po teście za pomocą aparatu Deposit Rater DR 10 (zatwierdzony normą ASTM D3241). Cały test od momentu włożenia rurki testowej do aparatu do końcowej oceny powstałego nalotu przebiega automatycznie, a wynik jest pozbawiony błędów wynikających z subiektywnej oceny. Nieporównywalnie lepsze w stosunku do innych znanych aparatów sterowanie przepływem i objętością próbki. Całkowicie kontrolowany termiczny profil rurki testowej. Zredukowane narażenie operatora. Automatyczne napowietrzanie próbki. Prosta obsługa, uproszczona konserwacja.
  Normy: ASTM D3241, ASTM D1655, ISO 6249, ASTM D7566, IP 323 oraz DEF STAN 91-91

 • miniAV®- LT - automatyczny lepkościomierz do pomiarów w ujemnych temperaturach

  Laboratoryjny, jednostanowiskowy automatyczny lepkościomierz do oznaczania lepkości kinematycznej w ujemnych temperaturach. Pojedyncza, dobrana wg potrzeb klienta kapilara typu Ubbelohde, zapewnia pomiar lepkości w zakresie 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego. Zakres pomiarowy aparatu od 1 mm²/s (cSt) do 20,000 mm²/s (cSt) w temperaturach od ‒20°C do +30°C. Jest to idealne urządzenie do pomiaru lepkości kinematycznej paliw lotniczych, olejów turbinowych i transformatorowych oraz płynów hydraulicznych.
  Normy: ASTM D445/D446, IP 71 oraz ISO 3104/3105.

 • BOCLE - automatyczny aparat do badania smarności paliw do turbinowych silników lotniczych z układem kulka-cylinder

  Aparat BOCLE zgodnie z normą ASTM D5001 dokonuje pomiaru rzeczywistej wielkości zużycia. Ślad zużycia jest generowany przez tarcie pomiędzy nieruchomą kulą i obracającym się cylindrem. Część cylindra obracającego jest zanurzona w zbiorniku z paliwem turbinowym (50 ml). Temperatura w zbiorniku paliwa oraz wilgotność względna powietrza jest regulowana. Kulka testowa jest przykładana z wybranym obciążeniem przez 30 minut (czas trwania testu). Po pomiarze za pomocą mikroskopu są mierzone osie powstałego śladu zużycia.
  Norma: ASTM D5001.

 • ERAVAP - automatyczny aparat do oznaczania prężności par

  Automatyczny aparat do pomiaru prężności par benzyn, paliw lotniczych, ropy naftowej, LPG, rozpuszczlaników organicznych i wodnych. Wbudowany wysokowydajny element Peltier czyni aparat ERAVAP jedynym urządzeniem na rynku, który oferuje tak szeroki zakres pomiarowy od -20°C do 120°C. Wbudowany, termostatowany gęstościomierz oscylacyjny typu U-rurka (DENS4052), zapewnia pomiar gęstości całkowicie zgodny z normą ASTM D4052 oraz ISO 12185 (r = 0,0001 g/cm3).
  Normy: ASTM D5188, ASTM D5191, ASTM D6377, ASTM D6378, ASTM D6897, EN 13016-1, EN 13016-2 oraz EN 13016-3.
  Specyfikacje: ASTM D910, ASTM D1655, ASTM D4814 oraz ASTM D6227.

 • ERAFLASH - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu

  Automatyczny, wszechstronny aparat do pomiaru temperatury zapłonu metodą tygla zamkniętego. Innowacyjna technika stale zamkniętego tygla (Continuously Closed Cup Flash Point – pomiar wg ASTM D6450 i ASTM D7094) wymaga tylko 1 lub 2 ml próbki. Tygiel podczas całego pomiaru jest zamknięty w szczelnej komorze. Łuk elektryczny wewnątrz komory powoduje zapłon próbki, a brak dopływu tlenu automatycznie gasi płomień. Aparat mierzy odpowiedni wzrost ciśnienia wewnątrz komory pomiarowej. Wzrost o ≥ 20 kPa określa się jako temperaturę zapłonu.
  Normy: ASTM D6450, ASTM D7094 oraz IP620.

  Idealna korelacja do:
  • Pensky Martens: ASTM D93, EN ISO 2719, DIN 51758 oraz IP34.
  • TAG: ASTM D56.
  • Abel Pensky: ISO 13736 oraz IP170.
  • Metoda równowagowa: ASTM D3828, EN ISO 3679 oraz EN ISO 3680.

 • ERASPEC - automatyczny aparat do szybkiej analizy paliw płynnych

  Najlepszy na rynku analizator paliw płynnych metodą FTIR. Wykonuje kompleksową analizę parametrów w minutę. Eraspec to samodzielny aparat z wbudowanym komputerem przemysłowym, który służy do pomiarów parametrów wszystkich rodzajów paliw płynnych. Dzięki modułowej konstrukcji analiza benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego staje się niesamowicie prosta i możliwa w jednym aparacie! Dedykowane moduły pozwalają na pomiar zawartości benzenu i FAME zgodnie z EN 238 i EN 14078. Lekki, termostatowany gęstościomierz oscylacyjny tupu U-rurka (DENS4052), zapewnia pomiar gęstości całkowicie zgodny z normą ASTM D4052 (r = 0,0001 g/cm3).
  Normy: ASTM D5845, ASTM D6277, ASTM D7777, ASTM D7806, EN 238, EN 14078, ISO 15212 oraz IP559.

  Doskonała korelacja do: ASTM D56, ASTM D86, ASTM D323, ASTM D445, ASTM D613, ASTM D976, ASTM D1319, ASTM D1322, ASTM D1840, ASTM D2386, ASTM D2699, ASTM D2700, ASTM D3828, ASTM D4814, ASTM D4815, ASTM D5191, ASTM D5769, ASTM D6371, ASTM D6379, ASTM D6378, ASTM D7153, ASTM D7371, EN 116, EN 13016, ISO 3104, ISO 3405, ISO 5163, ISO 5164 oraz ISO 5165.

 • ERAJET - automatyczny aparat do oznaczania zawartości FAME w paliwach lotniczych

  Przenośny, wytrzymały spektrometr NDIR do ultraszybkiego i prostego oznaczania wszystkich typów FAME w paliwie do silników odrzutowych. Aparat wykonuje pomiar z laboratoryjną precyzją w doskonałej korelacji z normami IR (ASTM D7797, IP583) oraz GC (IP585, IP590).

 • PAMAS S40 AVTUR - licznik cząstek w paliwach lotniczych

  W pełni automatyczny licznik cząstek w paliwach lotniczych pracuje w oparciu o kalibrację wg ISO 11171. Zdefiniowane 8 kanałów pomiarowych, pełna zgodność z normą IP 577 wymienioną w DEF STAN 91-91. Wbudowany system sterowania przepływem i objętością oraz drukarka. Możliwość pomiarów bezpośrednio w trybie on-line lub wcześniej pobranych próbek w laboratorium. Wbudowane baterie (przystosowany do pomiarów w terenie).
  Wydruk wyników zgodnych z IP 577, DEF STAN 91-91, ISO 4406, NAS 1638, SAE AS 4059, GJB 420, GOST 17216, NAVAIR 01-1A-17.

 • PAMAS S40 GO AVTUR - licznik cząstek w paliwach lotniczych

  Przenośny, w pełni automatyczny licznik cząstek w paliwach lotniczych, zabudowany w solidnej odpornej na transport walizce. Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach terenowych. Pracuje w oparciu o kalibrację wg ISO 11171. Zdefiniowane 8 kanałów pomiarowych, pełna zgodność z normą IP 577 wymienioną w DEF STAN 91-91. Wbudowany system sterowania przepływem i objętością oraz drukarka.
  Wydruk wyników zgodnych z IP 577, DEF STAN 91-91, ISO 4406, NAS 1638, SAE AS 4059, GJB 420, GOST 17216, NAVAIR 01-1A-17.

 • ATG-8 - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą TAG

  Dostępne modele:
  • atg - 8wfc – aparat z łaźnią wodną.
  Zakres od temperatury otoczenia do + 95°C.
  • atg - 8lfc – aparat z blokiem metalowym, chłodzenie zewnętrznym kriostatem. Zakres od - 20°C do + 95°C.
  • atg - 8lafc – aparat z blokiem metalowym.
  Zakres od +5°C do + 95°C.
  Normy: ASTM D56 oraz IP 304.

 • APM-8 - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą PENSKY-MARTENS

  Oznaczanie temperatury zapłonu produktów naftowych w tyglu zamkniętym w zakresie od temperatury otoczenia do 370°C. Wbudowany system gaszenia. Aparat wyposażony w zapłonnik gazowy i elektryczny.
  Normy: ASTM D93, ISO 2719, ISO 15267 oraz IP 34.

 • <strong>Tag Closed Cup Flash Tester </strong> - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą TAG

  Tag Closed Cup Flash Tester - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą TAG

  Aparat wykorzystywany do oznaczania temperatury zapłonu produktów naftowych (o lepkości poniżej 5,5 cSt w 40°C lub poniżej
  9,5 cSt w 25°C) i temperaturze zapłonu poniżej 93°C. Bezstopniowa regulacja temperatury pozwala na dokładne ustawienie szybkości jej wzrostu zgodnie z normą.
  Normy: ASTM D56 oraz IP 304.

 • <strong>Copper Strip Corrosion</strong> - łaźnia do oznaczania korozji na miedzi

  Copper Strip Corrosion - łaźnia do oznaczania korozji na miedzi

  Kompletny zestaw do oznaczania korozji na miedzi zgodnie z normami. Dostępna łaźnia 4 lub 8 miejscowa. Maksymalna temperatura 105°C.
  W komplecie wszystkie wymagane akcesoria.
  Normy: ASTM D130, ISO 2160 oraz IP 154.

 • <strong>Existent Gum Evaporation Bath</strong> - aparat do oznaczania zawartości żywic

  Existent Gum Evaporation Bath - aparat do oznaczania zawartości żywic

  Aparat do oznaczania żywic w paliwach (benzyna lotnicza i silnikowa oraz paliwo turbinowe). Łaźnia ogrzewana elektrycznie 3 lub 6 stanowiskowa.
  Normy: ASTM D381 oraz ISO 6246.

 • KV-2 - łaźnia do oznaczania lepkości kinematycznej w niskich temperaturach

  Dwumiejscowa łaźnia do ręcznego oznaczania lepkości kinematycznej. Zakres temperatur od - 40°C do + 20°C. Cyfrowy wyświetlacz temperatury z rozdzielczością 0,01°C. Łaźnia nie wymaga zewnętrznego chłodzenia. Podgrzewanie górnej pokrywy oraz okna zapobiega kondensacji pary wodnej. Wysokiej jakości wyświetlacz oraz oświetlenie LED zapewniają wygodną pracę w każdych warunkach.
  Normy: ASTM D445, ASTM D446, ISO 3105 oraz ISO 3104.

 • Setaflash Series 8 - aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą małej skali

  Prosty, wygodny w obsłudze, przenośny aparat do pomiaru temperatury zapłonu metodą równowagową (pali/nie pali) przetworów naftowych, biodiesla, rozpuszczalników, chemikaliów, farb, spoiw do farb, lakierów, klejów, pokostów, płynnych asfaltów, żywności i napojów. Zakres temperatur: od temperatury otoczenia do 300°C. Wymagana ilość próbki - 2 lub 4 ml. Zapłonnik elektryczny. Automatyczna detekcja zapłonu i korekta barometryczna. Funkcja narastania temperatury (ramp mode).
  Normy: ASTM D3278, ASTM D3828, ASTM E502, EN ISO 3679, EPA 1020 A & B, IP 523, IP 534, UN Class 3 Non-viscous Flammable Liquids, CLP Regulations EC No 1272/2008, ASTM D7236 oraz ASTM D8174.

 • Setaflash Series 8 ActiveCool - aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą małej skali z modułem aktywnego chłodzenia

  Przenośny aparat do pomiaru temperatury zapłonu metodą równowagową (pali/nie pali) przetworów naftowych, biodiesla, rozpuszczalników, chemikaliów, farb, spoiw do farb, lakierów, klejów, pokostów, płynnych asfaltów, żywności i napojów. Zakres temperatur: od -30°C do 135°C. Chłodzenie modułem Peltier. Wymagana ilość próbki - 2 lub 4 ml. Aplikacja próbki za pomocą strzykawki. Zapłonnik elektryczny. Automatyczna detekcja zapłonu i korekta barometryczna. Funkcja narastania temperatury (ramp mode). Dostępna wersja z tyglem odpornym na substancje korozyjne.
  Normy: ASTM D3278, ASTM D3828, ASTM E502, EN ISO 3679, EPA 1020 A & B, IP 523, IP 534, UN Class 3 Non-viscous Flammable Liquids, CLP Regulations EC No 1272/2008, ASTM D7236 oraz ASTM D8174.

 • Setastill Distillation - aparat do destylacji atmosferycznej

  Ręczny aparat do destylacji produktów naftowych pod ciśnieniem atmosferycznym w celu określenia zakresu charakterystyki wrzenia. Umożliwia destylację próbek w temperaturach sięgających 400°C. Aparat posiada precyzyjną kontrolę grzania. Wbudowany wentylator pozwala na zredukowanie czasu między destylacjami. Z przodu aparatu jest umieszczone okno ze szkła hartowanego, które pozwala na podgląd w czasie procesu. Do jednostki destylacyjnej jest podłączony skraplacz.
  Normy: ASTM D86, ASTM D1078, ASTM D850 oraz EN 3405.

 • SSAFCON - system do pobierania próbek paliwa lotniczego

  Unikatowy system pobierania próbek paliwa lotniczego w układzie on-line. Idealny do oceny zanieczyszczenia cząstkami stałymi oraz barwy. System SSAFCON umożliwia wykonywanie rutynowych testów filtracji.
  Normy: ASTM D2276 oraz IP 216.

 • JF-1A-HH - ręczny aparat do pomiaru przewodności
  w paliwie lotniczym

  Przenośny aparat przeznaczony do szybkiego i dokładnego pomiaru przewodności paliwa lotniczego, oleju napędowego, nafty oraz oleju opałowego. Jednoczesny pomiar przewodności i temperatury. Wbudowana bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania. Zakres pomiaru przewodności: od 0 do 2000 pS/m, temperatury od 0 do 35°C.
  Normy: ASTM D2624 oraz IP 274.

 • In-line Conductivity Sensor - czujnik do pomiaru przewodności w paliwie lotniczym

  System zapewniający pomiar przewodności w czasie rzeczywistym
  w rurociągach. Jednoczesny pomiar temperatury i przewodności. Zakres: 0 do 2000 pS/m. Dokładność: ± 2,0 % odczytu. Zakres temperatur od - 20 do 60°C +/- 0,5°C.
  Normy: ASTM D2624 oraz IP 274.

 • SSAFlab - zestaw do filtracji do oznaczania zanieczyszczeń
  w paliwie lotniczym

  Zestaw pozwalający oznaczyć stopień zanieczyszczenia paliwa lotniczego.
  Normy: ASTM D5452 oraz IP 423.

 • Freezing Point Apparatus - ręczny aparat do pomiaru temperatury krzepnięcia

  Zestaw do ręcznego oznaczenia temperatury krzepnięcia paliw lotniczych.
  Normy: ASTM D2386 oraz ISO 3013.

 • WSI Analyser - aparat do oznaczania separacji wody
  w paliwach lotniczych

  Aparat w pełni automatyczny, który umożliwia pracę w laboratorium oraz w warunkach polowych. Pozwala na określenie charakterystyki separacji wody w paliwach lotniczych. Zmierzony wskaźnik separacji wody jest wyraźnie widoczny na końcu testu.
  Normy: ASTM D8073 oraz IP 624. Zgodny z ATA 103.

Wyszukaj

Wykorzystujemy pliki cookies oraz przetwarzamy Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory WWW lub inne podobne technologie umożliwiające świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści, wysyłkę newslettera oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie. Możesz wyrazić zgodę lub zmienić swoje preferencje w ustawieniach.