Home
O nas
Oferta
  • Aparatura
  • Autoryzowany serwis
  • CRM
  • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Gleba i osady ściekowe

Gleba i osady ściekowe

Gleba i osady ściekowe

Badania biegłości są wykorzystywane przez laboratoria na całym świecie m. in. w celu oceny umiejętności personelu, charakterystyki stosowanych metod badawczych, uwiarygodnienia dostarczanych wyników badań, jak i spełnienia wymagań akredytacji.

Posiadamy w ofercie badania biegłości dla gleb i osadów ściekowych przygotowywane przez dwóch akredytowanych zgodnie z ISO 17043 organizatorów: ERA Waters i ielab.

ERA Waters oferuje badania biegłości w obszarze analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych w zakresie następujących parametrów:

  • dla gleb: metale, parametry fizyczne, oleje i tłuszcze, związki nieorganiczne, lotne związki organiczne, węglowodory ropopochodne, PFAS, WWA, herbicydy i pestycydy, PCB;
  • dla osadów ściekowych: metale.

Badania organizowane są w cyklu kwartalnym, cztery razy w roku, w miesiącach styczeń, kwiecień, lipiec i październik.

ielab oferuje badania biegłości w zakresie następujących parametrów:

  • dla gleb: metale, przewodność, pH, fosfor ogólny;
  • dla osadów ściekowych: metale, azot Kjeldahla, pH, przewodność, fosfor ogólny, mikrobiologia.

Badania biegłości organizowane są raz w roku. Wyjątek stanowią badania dla metali w osadach ściekowych organizowane dwa razy w roku. Badania biegłości z zakresu mikrobiologii dla osadów ściekowych nie są włączone w zakres akredytacji organizatora.