Home
O nas
Oferta
  • Aparatura
  • Autoryzowany serwis
  • CRM
  • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Mikrobiologia

Mikrobiologia

Mikrobiologia

Nasza oferta obejmuje próbki do badań biegłości z zakresu mikrobiologii z firmy ERA i z firmy ielab.

Firma ERA dostarcza próbki do analiz jakościowych i ilościowych bakterii w wodzie pitnej i ściekach. Próbki są dostarczane w postaci liofilizowanych tabletek w szklanej fiolce. Firma ERA oferuje próbki do oznaczania: bakterii z grupy coli, bakterii heterotroficznych, bakterii z grupy enterokoków.

Firma ielab oferuje badania biegłości dla próbek zawierających takie mikroorganizmy, jak: Clostridium perfringens, Salmonella, bakterie z grupy coli, bakterie z grupy enterokoków, Pseudomonas aeruginosa, Legionella i inne w następujących matrycach:

  • woda powierzchniowa, pitna, butelkowana i basenowa
  • ścieki
  • osady

Firma ERA oraz ielab są akredytowanym zgodnie z ISO 17043 organizatorem badań biegłości.