Home
O nas
Oferta
 • Aparatura
 • Autoryzowany serwis
 • CRM
 • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Producenci

 • AccuStandard Inc.

  Firma AccuStandard została założona w 1986 roku w New Haven, Connecticut, USA. W chwili obecnej AccuStandard dostarcza wzorce do ponad 130 krajów. W Polsce wyłącznym przedstawicielem od 2003 roku jest firma Tusnovics Instruments.

  Materiały odniesienia firmy AccuStandard znajdują zastosowanie praktycznie w każdym dziale analitycznym. Oferta obejmuje wzorce wykorzystywane w badaniach próbek środowiskowych, żywności, petrochemicznych, materiałów wybuchowych. Wśród dostępnych substancji można wyróżnić m. in. wzorce: PCB, PBDE, pestycydów, WWA, paliw, biopaliw, dodatków do tworzyw sztucznych, środków zmniejszających palność, barwników, alergenów, materiałów wybuchowych. Wzorce dedykowane są między innymi do metod EPA, ASTM, USP.

  AccuStandard posiada bogatą ofertę materiały odniesienia do metod ASA, ICP, ICP/MS, chromatografii jonowej, spektrofotometrii, kolorymetrii i innych badań fizykochemicznych.

  Istotnym aspektem jest możliwość wyprodukowania wzorca na zamówienie – zgodnego z indywidulanymi potrzebami danego laboratorium.

  Producent jest akredytowany przez ANAB zgodnie z normami ISO/IEC 17034 (jako producent certyfikowanych materiałów odniesienia), ISO/IEC 17025 oraz ISO 9001.

  Produktów dostawcy AccuStandard szukaj w działach: ŚRODOWISKO, PETROCHEMIA, ŻYWNOŚĆ, MATERIAŁY WYBUCHOWE, MATERIAŁY PRODUKOWANE NA ZAMÓWIENIE

  Certyfikaty:

 • ACQ Science GmbH

  ACQ Science to firma zlokalizowana w Rottenburg-Hailfingen w Niemczech. W ofercie firmy występują materiały odniesienia szeroko stosowane w toksykologii, chemii klinicznej i toksykologii środowiskowej jako próbki kontrolne. Wśród dostępnych produktów można wyróżnić próbki kontrolne zawierające substancje psychoaktywne, leki terapeutyczne, markery alkoholowe, benzodiazepiny, neuroleptyki, leki przeciwpadaczkowe w materiale biologicznym (krwi pełnej, surowicy, moczu, włosach). ACQ Science oferuje także wodne roztwory etanolu dostępne w szerokim zakresie stężeń.

  Firma ACQ Science wdrożyła normę ISO 9001.

  Produktów producenta ACQ Science szukaj w działach: SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE, PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY I KOSMETYCZNY

 • Analytika, spol. s r.o.

  Analytika jest prywatną firmą, która powstała w 1991 roku w czeskiej Pradze. Analytika obecnie jest głównym dostawcą produktów do kontroli i zapewnienia jakości w laboratoriach na rynku czeskim. Ponadto, firma Analytika eksportuje swoje produkty do innych krajów europejskich.

  Analytika w swojej ofercie posiada wzorcowe roztwory kalibracyjne do dedykowane do technik spektroskopowych, chromatograficznych, a także bufory pH i wzorce do pomiaru przewodnictwa. W ofercie znajdują się także substancje chemiczne o dużej czystości i matrycowe materiały odniesienia do badań środowiskowych.

  Producent Analytika wdrożył normę ISO 9001 i posiada akredytację zgodnie z normami ISO 17025 i ISO 17034.

  Produktów producenta Analytika szukaj w działach:  ŚRODOWISKOMATERIAŁY PRODUKOWANE NA ZAMÓWIENIE

 • Aozeal Certified Standards (AOCS) Inc.

  Aozeal Certified Standards (AOCS), Inc. to zaawansowana technologicznie firma biofarmaceutyczna specjalizująca się w syntezie substancji aktywnych, zanieczyszczeń, metabolitów i związków znakowanych izotopowo o pożądanej przez klientów czystości, charakterystyce i ilości. Każdej oferowanej substancji towarzyszy certyfikat analizy poparty obszernymi danymi analitycznymi MASS, 1H-NMR, HPLC. Dla wybranych materiałów producent oferuje przeprowadzenie dodatkowych badań: 13C-NMR, IR, HH COSY i DEPT.

  Firma Tusnovics Instruments posiada w ofercie wzorce farmaceutyczne produkowane przez Aozeal Certified Standards.

  Aozeal Certified Standards jest akredytowany zgodnie z normą ISO 9001:2015.

  Produktów producenta Aozeal Pharmaceutical Standard szukaj w działach: PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY I KOSMETYCZNY

  Certyfikaty:

 • ARMI-MBH

  Firma ARMI-MBH działa na rynku od 1984 roku. Obecnie siedziba firmy znajduje się w Manchester, USA. ARMI-MBH jest akredytowanym zgodnie z normą ISO 17034 producentem wysokiej jakości materiałów referencyjnych stopów metali pozyskiwanych z całego świata.

  CRM i RM są dostępne w postaci dysków i wiórek. Wykorzystywane są w różnych technikach analitycznych, w tym fluorescencji rentgenowskiej (XRF), technikach spektrometrii atomowej (ASE i ICP).  

  Producent oferuje szeroki wybór stopów metali, z certyfikowanymi wartościami dla niemetali: węgla, siarki, wodoru, tlenu i azotu. W ofercie można wyróżnić także wzorce tytanu, cyrkonu z certyfikowaną zawartością węgla i wodoru oraz wzorce żeliwa z certyfikowaną zawartością węgla i siarki.

  Szukaj w METALURGIA I PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

 • Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

  Instytut Federal Institute for Materials Research and Testing BAM w Berlinie oferuje materiały odniesienia o wysokiej jakości metrologicznej dla klientów wielu instytucji badawczych, laboratoriów środowikowych oraz  przemysłu. BAM oferuje szeroką gamę materiałów referencyjnych tj.: żelazo i stal, metale nieżelazne, wzorce izotopowe, materiały porowate, materiały elastomerowe, materiały do analizy środowiska i gleby, materiały warstwowe, polimery, żywność. Zbiór materiałów odniesienia BAM obejmuje także materiały organizmów- mikroorganizmy i owady, które są istotne dla kolonizacji bądź degradacji materiałów. 

  ŚRODOWISKO, METALURGIA I PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY, ŻYWNOŚĆ

 • Cannon Instrument Company®

  Firma CANNON Instrument od 1938 roku jest liderem w zakresie pomiarów  lepkości. W ofercie firmy CANNON znajdą Państwo szeroką gamę wzorców lepkości i materiałów odniesienia do pomiaru temperatury zapłonu. Materiały te wykorzystywane są przede wszystkim do kalibracji i weryfikacji działania lepkościomierzy  (kapilarnych, kinematycznych, rotacyjnych, z opadającą kulką) a także  kubków wypływowych i testerów temperatury zapłonu.

  Oferta firmy CANNON obejmuje m.in. wzorce do oznaczania lepkości kinematycznej i dynamicznej, wysokotemperaturowe wzorce lepkości, silikonowe wzorce lepkości, oleje i wzorce do oznaczania temperatury zapłonu.

  Firma CANNON jest akredytowana przez A2LA zgodnie z normami ISO/IEC 17034 i ISO/IEC 17025 oraz posiada certyfikat ISO 9001.

  Certyfikaty:

 • Chiron AS

  Chiron, norweska firma założona w 1983 roku, która ma przedstawicielstwa we wszystkich krajach świata. W Polsce wyłącznym przedstawicielem jest Tusnovics Instruments. Chiron jest wiodącym producentem i dostawcą zaawansowanych produktów chemicznych, które mają zastosowanie w pracach badawczych i w rutynowych analizach.

  Oferta firmy Chiron obejmuje wzorce wykorzystywane w badaniach próbek środowiskowych, żywności, petrochemicznych a także wzorce wykorzystywane do badań farmaceutycznych i do badań z zakresu medycyny sądowej. Firma Chiron wykonuje na zlecenie prace badawczo-rozwojowe oraz produkuje wzorce na zamówienie, odpowiadając tym samym na indywidulane potrzeby klientów.

  Chiron jest akredytowany przez ANAB zgodnie z normami ISO/IEC 17034 (jako producent certyfikowanych materiałów odniesienia) i ISO/IEC 17025.

  Produktów dostawcy Chiron szukaj w działach:  ŚRODOWISKO, SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE, PETROCHEMIA, ŻYWNOŚĆ, MATERIAŁY PRODUKOWANE NA ZAMÓWIENIE.

  Certyfikaty:

 • CONOSTAN®, a Division of SCP SCIENCE, CONOSTAN® Oil Standards

  Firma SCP SCIENCE nabyła markę CONOSTAN w 2007 roku rozszerzając ofertę firmy o linię wzorców olejowych zawierających metale i niemetale oraz o powiązane z nimi produkty do metod spektroskopowych. Wiodąca pozycja marki CONOSTAN jest wynikiem zastosowania odpowiedniej technologii produkcji, technik mieszania i produktów o wysokiej jakości. Produkty marki CONOSTAN są szeroko stosowane w obsłudze i kalibracji aparatury laboratoryjnej dedykowanej do analizy pierwiastków w olejach i w innych płynach organicznych. CONOSTAN jest źródłem wzorców olejowych zawierających metale i niemetale dla National Institute of Standards & Technology (NIST).

  SCP SCIENCE posiada certyfikat ISO 9001 oraz akredytację ISO 17025 i 17034.

  Szukaj w PETROCHEMIA, ŚRODOWISKO

  Certyfikaty:

 • DRRR GmbH

  Niemiecka firma Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien (German Reference Office for Proficiency testing and Reference materials) (DRRR) jest akredytowanym i doświadczonym dostawcą badań biegłości i materiałów odniesienia. Oferta DRRR obejmuje szeroki zakres parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w żywności, napojach, kosmetykach, materiałach mających kontakt z żywnością, zabawkach, atramentach drukarkowych. Dostępne są również badania dla takich materiałów, jak tworzywa sztuczne, tekstylia, skóra, materiały budowlane, olej mineralny, paliwa.

  Badania biegłości organizowane przez DRRR znajdują się na liście badań polecanych przez Polskie Centrum Akredytacji: https://www.pca.gov.pl/akredytacja/badania-bieglosci/linki/.

  DRRR jest akredytowanym przez A2LA i DAkkS organizatorem badań biegłości zgodnie z normą ISO/IEC 17043.

  Produktów dostawcy DRRR szukaj w działach: ŻYWNOŚĆ, BADANIA BIEGŁOŚCI

 • EDQM Council of Europe

  European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare (EDQM) jest odpowiedzialny za koordynację programów dotyczących zagadnień zdrowia publicznego w Europie od 1964 roku. EDQM dostarcza materiały odniesienia substancji chemicznych (CRS), ziół (HRS) i preparatów biologicznych (BRP), a także widma odniesienia wybranych substancji chemicznych, przeznaczonych do analiz farmaceutycznych opisanych w farmakopei europejskiej.

  Firma Tusnovics Instruments oferuje wzorce farmakopealne produkowane przez EDQM, pochodzące z bieżących serii produkcyjnych. Sprowadzamy również wzorce substancji objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Materiały dostarczane przez EDQM są wyprodukowane zgodnie z normą ISO 17034 i scharakteryzowane zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 5.12. Farmakopei Europejskiej.

  Produktów producenta EDQM szukaj w działach: SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE, PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY I KOSMETYCZNY

 • Era waters

  Firma ERA została założona w 1977 roku w USA. Obecna siedziba firmy znajduje się w Golden w Colorado, oddział funkcjonuje zamiejscowo w Irlandii w Wexford. Dostawca posiada przedstawicielstwo w 80 krajach świata. W Polsce autoryzowanym przedstawicielem od roku 2013 w zakresie materiałów odniesienia i badań biegłości jest firma Tusnovics Instruments.

  ERA jest jednym z największych na świecie dostawcą badań biegłości (PT), badań biegłości w trybie przyspieszonym (QR) i certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) dla wody, ścieków, gleby, osadów, a także materiałów do badania powietrza i emisji. Badania biegłości organizowane przez ERA znajdują się na liście badań polecanych przez Polskie Centrum Akredytacji: https://www.pca.gov.pl/akredytacja/badania-bieglosci/linki/.

  ERA jest akredytowana przez A2LA zgodnie z normami ISO/IEC 17043 (jako organizator badań biegłości), a także ISO/IEC 17034 (jako producent materiałów odniesienia) i ISO/IEC 17025. ERA pracuje zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9001.

  Produktów dostawcy ERA szukaj w działach: ŚRODOWISKO, ŻYWNOŚĆ, BADANIA BIEGŁOŚCI

  Certyfikaty:

  Wyszukiwarka instrukcji przygotowania próbki

 • Główny Urząd Miar (GUM)

  Główny Urząd Miar (GUM) jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Zadania GUM obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z metrologią, jednostkami miar i ich definicjami, jak również zaawansowanymi technologicznie wzorcami pomiarowymi oraz z tematyką ochrony bezpieczeństwa gospodarczego i technicznego państwa. Stanowi także ważne narzędzie w badaniach naukowych, czy w nowatorskich pracach nad zaawansowanymi technologiami.

  Wśród certyfikowanych materiałów odniesienia wytwarzanych w Głównym Urzędzie Miar można wyróżnić: wzorce gęstości (densymetryczne), wzorce lepkości (wiskozymetryczne), wzorce pH, wzorce przewodności elektrycznej właściwej (konduktometryczne), wzorce gazowe, wzorce współczynnika załamania światła (refraktometryczne), wzorce skręcalności optycznej (polarymetryczne), wzorce w zakresie promieniowania podczerwonego (spektrofotometryczne), wzorce do ASA, wzorce napięcia powierzchniowego (tensjometryczne).

  Pracownia Wzorców Chemicznych (PWCh) Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi zajmuje się wytwarza­niem CRM od początku lat 90-tych.

  Okrę­gowy Urząd Miar w Łodzi posiada w swojej ofercie ponad 100 typów CRM z przezna­czeniem do różnych metod analizy chemicznej. Materiały wytwarzane w Pracowni Wzorców Chemicz­nych w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi można podzielić na następujące grupy: wzorce do analizy instrumentalnej, wzorce do chromatografii gazowej, wzorce do analizy wód i ścieków, wzorce gęstości (densymetryczne), a także wzorce chlorku sodu NaCl, chlorku potasu KCl, chlorku wapnia CaCl2 (roztwory).

  Okręgowy Urząd Miar w Łodzi jest akredytowanym producentem materiałów odniesienia zgodnie z normą ISO 17034.

  Szukaj w ŚRODOWISKO

 • ielab

  Firma ielab została założona w Alicante w Hiszpanii. ielab jest dostawcą badań biegłości i materiałów odniesienia próbek wody powierzchniowej, wody kontynentalnej, wody morskiej, wody basenowej i wody butelkowanej, ścieków, gleby i powietrza. Produkty ielab są wykorzystywane przez klientów z 35 krajów z 5 kontynentów.

  Badania biegłości organizowane przez ielab znajdują się na liście badań polecanych przez Polskie Centrum Akredytacji: https://www.pca.gov.pl/akredytacja/badania-bieglosci/linki/.

  ielab posiada akredytację ENAC zgodnie z normami ISO/IEC 17043 (jako organizator badań biegłości), ISO/IEC 17034 (jako producent materiałów odniesienia) i ISO/IEC 17025. ielab pracuje zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015.

  Produktów dostawcy ielab szukaj w działach: ŚRODOWISKO, ŻYWNOŚĆ, BADANIA BIEGŁOŚCI

  Certyfikaty:

 • Lipomed AG

  Firma Lipomed została założona w 1993 roku w Szwajcarii. Lipomed jest prywatną firmą zajmującą się badaniami i rozwojem w dziedzinie opieki zdrowotnej. Firma specjalizuje się w produkcji materiałów odniesienia dla substancji z grup: amfetamin i amin sympatykomimetycznych, antydepresantów, substancji przeciwpsychotycznych, barbituranów, benzodiazepin, kannabinoidów, katechinonów, opioidów, steroidów, wtamin. W ofercie znajdują się również materiały odniesienia wodnych roztworów etanolu i biomarkerów etanolu, a także związki znakowane izotopowo. Oferta obejmuje wzorce w postaci czystych substancji, jak i w formie roztworów.

  Firma Lipomed jest akredytowana przez ANAB zgodnie z normami ISO/IEC 17034 i ISO/IEC 17025. Lipomed pracuje zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9001.

  Produkty Lipomed są sprzedawane i dystrybuowane w ponad 50 krajach na całym świecie. W Polsce wyłącznym przedstawicielem jest firma Tusnovics Instruments.

  Produktów dostawcy Lipomed szukaj w działach: SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE, PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY I KOSMETYCZNY

  Certyfikaty:

 • muva kempten GmbH

  Niemiecka firma muva kempten GmbH oferuje szeroki zakres badań biegłości i materiałów odniesienia w zakresie analizy żywności i opakowań.

  muva kempten GmbH jest akredytowanym dostawcą badań biegłości o międzynarodowym znaczeniu w zakresie analizy różnych parametrów w mleku i produktach mlecznych, a także w żywności. W programie badań biegłości muva kempten GmBH dostępnych jest około 800 parametrów chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych i sensorycznych.

  muva kempten jest akredytowanym przez DAkkS organizatorem badań biegłości zgodnie z normą ISO/IEC 17043, a także posiada akredytację ISO/IEC 17025.

  Produktów dostawcy muva kempten GmbH szukaj w działach: ŻYWNOŚĆ, BADANIA BIEGŁOŚCI

 • NIST, The National Institute of Standards and Technology

  National Institute of Standards and Technology (NIST) został założony w 1901 roku w Stanach Zjednoczonych. NIST to jedno z najstarszych laboratoriów nauk fizycznych w tym kraju.

  NIST posiada w ofercie ponad 1300 materiałów odniesienia o dobrze scharakteryzowanym składzie lub właściwościach dla niemal wszystkich dziedzin badań laboratoryjnych (m. in. z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, chemii sądowej, inżynierii materiałowej, badań przemysłowych). Materiały NIST umożliwiają użytkownikom zapewnienie identyfikowalności wyników pomiarów z międzynarodowym układem jednostek miar SI.

  Produktów dostawcy NIST szukaj w działach: ŚRODOWISKO, ŻYWNOŚĆ

 • NRC National Research Council Canada

  National Research Council of Canada’s (NRC) przygotowuje wysokiej jakości certyfikowane materiały odniesienia do komercyjnych badań laboratoryjnych i do badań naukowych. Materiały przygotowywane przez NRC wykorzystywane są m.in. do analizy toksyn (syntetyzowanych przez glony morskie oraz przez cyjanobakterie), mykotosyn, wielkości cząstek, izotopów, pierwiastków, leków weterynaryjnych.

  Materiały National Research Council of Canada’s (NRC) produkowane są zgodnie z ISO/IEC 17025 i ISO 17034.

 • Paragon Scientific Limited

  Firma Paragon Scientific Limited specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości certyfikowanych materiałów odniesienia i wzorców, używanych w wielu laboratoriach na całym świecie, które obsługiwane są bezpośrednio w Wielkiej Brytanii, jak i za pośrednictwem globalnej sieci dystrybutorów. Firma Paragon oferuje materiały dedykowane do branży: petrochemicznej, spożywczej, farmaceutycznej, medycznej, elektronicznej, motoryzacyjnej, lotniczej i wielu innych.

  Paragon posiada bardzo bogatą ofertę wzorców i CRMów z zakresu petrochemii, które umożliwiają analizę takich parametrów jak: skład frakcyjny, temperatura zapłonu, temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP), prężność par, lepkość, temperatura płynięcia, zawartość, FAME, liczba oktanowa, cetanowa, liczba kwasowa i liczba zasadowa, zawartość siarki, zawartość wody, zawartość benzenu w paliwach, zawartość związków aromatycznych, wzorce barwy, wzorce wieloparametrowe, punkt dymienia i wiele innych.

  Paragon Scientific jest akredytowany przez United Kingdom Accreditation Service (UKAS) zgodnie z ISO 17034 (jako producent certyfikowanych materiałów odniesienia i ISO/IEC 17025.

  Szukaj w PETROCHEMIA, ŚRODOWISKO, PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY I KOSMETYCZNY, PETROCHEMIA, ŻYWNOŚĆ

 • Pharmaffiliates Analytics & Synthetics P. Ltd

  Firma Pharmaffiliates Analytics i Synthetics P. Ltd została założona w 2001 roku w północno indyjskim stanie Haryana w Indiach jako organizacja badawcza oferująca usługi dla przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego, producentów API, dostawców leków, instytutów badawczych i innych pokrewnych branż.

  Firma specjalizuje się w syntezach substancji czynnych i zanieczyszczeń, materiałów znakowanych izotopowo oraz wzorców fitochemicznych. Producent oferuje również syntezy substancji na zamówienie klienta. Producent posiada w swoim portfolio ponad 100 000 produktów, a ponad 10 000 wzorców jest dostępne w każdej chwili w magazynie. Każdej dostarczanej substancji towarzyszy szczegółowy certyfikat analizy z oznaczoną zawartością i potwierdzający tożsamość związku, poparty obszernymi danymi analitycznymi (IR, MS, NMR i HPLC). Producent oferuje również, na specjalne zamówienie, przeprowadzenie dodatkowych badań technikami 13C-NMR, C-HNS, Q-NMR i TGA. Większość oferowanych przez Pharmaffiliates Analytics i Synthetics P. Ltd zanieczyszczeń ma czystość powyżej 95%.

  Pharmaffiliates dystrybuuje swoje produkty do ponad 60 krajów. W Polsce wyłącznym przedstawicielem firmy Pharmaffiliates Analytics i Synthetics P. Ltd  jest firma Tusnovics Instruments. Producent Pharmaffiliates Analytics i Synthetics P. Ltd wdrożył normę ISO 9001 i posiada akredytację zgodnie z normami ISO 17025 i ISO 17034.

  Produktów producenta Pharmaffiliates Analytics i Synthetics P. Ltd szukaj w działach: PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY I KOSMETYCZNY, MATERIAŁY PRODUKOWANE NA ZAMÓWIENIE

  Certyfikaty:

 • Reagecon Diagnostics Ltd.

  Firma Reagecon jest globalnym dostawcą wzorców chemicznych i wzorców fizycznych, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia laboratoryjnego oraz różnych środków chemicznych. W 1990 r. firma Reagecon rozpoczęła produkcję wzorców i do dnia dzisiejszego nadal rozszerza swoją ofertę. Produkty firmy Reagecon sprzedawane są w 175 krajach na całym świecie. Oferta firmy Reagecon obejmuje wzorce do takich technik analitycznych, jak: ASA, ICP, chromatografia jonowa, HPLC, GC, spektrofotometria i wielu innych.

  W ofercie na szczególną uwagę zasługują wzorce do pomiaru redoks, osmolalności, gęstości, mętności (wzorce polimerowe), barwy, długości fali, liniowości i lepkości.

  Materiały z firmy Reagecon mają zastosowanie m.in. petrochemii, farmacji, w analizie żywności, produktów rolniczych, napojów, w analizach środowiskowych, w przemyśle papierniczym i włókienniczym.

  Firma Reagecon posiada akredytację ISO/IEC 17025 i ISO 17034 (na wybrane produkty).

  Certyfikaty:

 • ROFA France

  Firma ROFA FRANCE to firma oferująca certyfikowane materiały odniesienia paliw (benzyn, paliw lotniczych, olejów napędowych oraz olejów smarowych) obejmujące pełne spektrum w zakresie analiz fizyko-chemicznych. W ofercie znajdą Państwo wysokiej jakości CRMy akredytowane wg normy ISO 17034 oraz i materiały odniesienia RM paliw, których wartości określono w drodze badań międzylaboratoryjnych.  Certyfikowane materiały referencyjne oferowane są w opakowaniach 250ml lub 1000ml.

  W ofercie znajdą Państwo między innymi wzorce do następujących analiz: skład frakcyjny, temperatura zapłonu, temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP), prężność par, lepkość kinematyczna, temperatura płynięcia, FAME, liczba oktanowa i cetanowa, liczba kwasowa, liczba zasadowa, zawartość siarki, wody, benzenu w paliwach, zawartość związków aromatycznych.

  Firma ROFA FRANCE jest akredytowania COFRAC zgodnie z normą ISO 17025 i 17034.

  Szukaj w PETROCHEMIA, ŚRODOWISKO

  Certyfikaty:

 • SCP Science

  Firma SCP SCIENCE została założona w 1980 roku w Kanadzie. SCP SCIENCE posiada również siedzibę w USA, a także biura we Francji, Niemczech i Chinach. W 2007 roku firma SCP SCIENCE połączyła się z marką CONOSTAN, wprowadzając do grupy produktów SCP SCIENCE linię wzorców olejowych.

  SCP SCIENCE jest wiodącym producentem urządzeń analitycznych, materiałów eksploatacyjnych, odczynników i certyfikowanych materiałów odniesienia dla laboratoriów analitycznych. W ofercie SCP SCIENCE znajdą Państwo m. in.: mineralizatory mikrofalowe, analizatory chemiczne BZT, ChZT, EC, materiały eksploatacyjne do technik XRF, ICP, ASA, OES. Wśród oferowanych certyfikowanych materiałów odniesienia znajdują się m. in. wzorce do ASA, ICP, ICP-MS, XRF, chromatografii jonowej, wzorce przewodności i pH, a także materiały matrycowe do badań środowiskowych i wzorce olejowe CONOSTAN.

  SCP SCIENCE dystrybuuje swoje produkty do kilkudziesięciu krajów. Producent SCP SCIENCE wdrożył normę ISO 9001 i posiada akredytację zgodnie z normami ISO 17025 i ISO 17034.

  Produktów producenta SCP SCIENCE szukaj w działach: ŚRODOWISKO, PETROCHEMIA, METALURGIA I PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

  Certyfikaty:

 • SERO AS

  SERO AS to norweska firma biotechnologiczna założona w 1963 roku na obrzeżach Oslo przez profesora dr Med. Lorentz Eldjarn.

  Przez lata SERO wyspecjalizowało się w produkcji materiałów odniesienia obejmujących testy immunologiczne, a także materiały wykorzystywane w badaniach klinicznych i materiały do analizy lipidów, hormonów, białek, markerów nowotworowych, pierwiastków śladowych i leków.

  Firma SERO wdrożyła normę ISO 9001. SERO eksportuje swoje produkty do ponad 60 krajów na całym świecie. W Polsce autoryzowanym przedstawicielem jest firma Tusnovics Instruments.

  Produktów producenta SERO szukaj w działach:  SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

  Certyfikaty:

 • The British Pharmacopoeia (BP)

  BP odgrywa istotną rolę w zakresie ochrony zdrowia publicznego poprzez zapewnianie standardów jakości dla brytyjskich substancji farmaceutycznych i produktów leczniczych od 1864 roku. Oferowane przez BP farmakopealne materiały odniesienia są wzorcami pierwszorzędowymi przeznaczonymi do analiz jakościowych lub ilościowych przeprowadzanych zgodnie z oficjalnymi metodami zalecanymi w farmakopei brytyjskiej.

  Firma Tusnovics Instruments oferuje wzorce farmakopealne produkowane przez BP, pochodzące z bieżących serii produkcyjnych. Sprowadzamy również wzorce substancji objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Produktów producenta BP szukaj w działach: SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE, PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY I KOSMETYCZNY

 • The Joint Research Centre (JRC IRMM/BCR/ERM)

  European Commission’s Joint Research Centre (JRC) jest jednym z głównych producentów materiałów odniesienia na świecie. Dostarcza obecnie prawie 800 różnych materiałów referencyjnych pod markami ERM®,BCR®,IRMM® i EURM®.

  W ofercie producenta znajdą Państwo pełną gamę wysokiej jakości certyfikowanych materiałów odniesienia wykorzystywanych w badaniach:

  • Środowiskowych np. wielopierścieniowe związki aromatyczne, nitropolicykliczne i natlenione węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle, osad glebowy, osady, materiał biologiczny, woda.

  • Higieny pracy np. media filtracyjne, probówki z Tenaxem lub węglem drzewnym,

  • Mikrobiologicznych wody i żywności np. mleko w proszku.

  • Żywności i rolnictwie np. nabiał, alkohol, wzorce GMO, mięso, zboża, warzywa, oleje, tłuszcze, ryby, małże, pasza dla zwierząt, nasiona.

  • Chemii klinicznej np. osocze, surowica, płyny ustrojowe, krew.

  • Właściwości fizycznych np. przenikanie ciepła, wielkość cząstek, pole powierzchni, właściwości folii i powierzchni, pomiary szerokości linii, pomiary barwy, właściwości mechaniczne,

  • Surowców i produktów przemysłowych np. rudy, paliwa, gaz, ropa, metale, półprzewodniki, tworzywa sztuczne, szkło, ceramika, nawozy,

  JRC jest akredytowany przez BELAC zgodnie z normą ISO 17034.

 • TLC Pharmaceutical Standards Ltd.

  TLC Pharmaceutical Standard to kanadyjska firma specjalizująca się w syntezie złożonych związków organicznych wykorzystywanych jako materiały odniesienia w przemyśle biomedycznym i farmaceutycznym na całym świecie. W ofercie TLC Pharmaceutical Standard znajdują się wzorce substancji aktywnych, zanieczyszczeń i metabolitów, a także związków znakowanych izotopowo i peptydów wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym. Aktualnie dostępnych jest ponad 14000 materiałów odniesienia.

  Materiały odniesienia oferowane przez TLC Pharmaceutical Standard są bardzo dobrze scharakteryzowane (HPLC, NMR, MS, IR, EA, zawartość wody, pozostałości rozpuszczalników, Assay).

  Firma Tusnovics Instruments posiada w ofercie wzorce farmaceutyczne produkowane przez TLC Pharmaceutical Standard.

  Produktów producenta TLC Pharmaceutical Standard szukaj w działach: PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY I KOSMETYCZNY

 • U.S. Pharmacopeia (USP)

  U.S. Pharmacopeia (USP) to niezależna, naukowa organizacja non-profit założona ponad 200 lat temu, której celem jest budowanie zaufania społecznego m.in. do produktów farmaceutycznych wytwarzanych na całym świecie. USP jest producentem farmakopealnych materiałów odniesienia substancji czynnych i ich zanieczyszczeń, substancji pomocniczych, składników żywności i suplementów diety wykorzystywanych w ponad 140 krajach. Oferowane farmakopealne materiały odniesienia przeznaczone są do analiz jakościowych lub ilościowych przeprowadzanych zgodnie z oficjalnymi metodami zalecanymi w farmakopei amerykańskiej. Producent posiada w ofercie ponad 3500 materiałów odniesienia.

  Firma Tusnovics Instruments oferuje wzorce farmakopealne produkowane przez USP, pochodzące z bieżących serii produkcyjnych. Sprowadzamy również wzorce substancji objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Producent USP wdrożył normę ISO 9001 i posiada akredytację zgodnie z normą ISO 17025.

  Produktów producenta USP szukaj w działach: SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE, PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY I KOSMETYCZNY